ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μετακομίσεις - μεταφορές Νοτίων προαστίων

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει το εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό μας είναι οι εξής:

Μετακομίσεις

οικιακές και επαγγελματικές

Αποσυναρμολόγηση

και συναρμολόγηση επίπλων & ηλεκρικών συσκεων

Συσκευασία

ενδυμάτων

Συσκευασία

επίπλων και υαλικών

Φορτοεκφόρτωση

από έμπειρο και εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό μας

Μεταφορά

με φορτηγά της εταιρείας μας

Χρήση ανυψωτικών

μηχανημάτων

Εντός και εκτός Αττικής